Wereldwijd heeft BUWATEC zich ontwikkeld tot een specialist op het gebied van water opslag systemen. De watertanks zijn gebaseerd op gegolfde stalen platen, die in combinatie met tankzeilen en afdekkingen zorgen voor de opslag van vloeistoffen. De stalen watertanks worden als een modulair pakket gefabriceerd. De producten zijn zo ontwikkeld, dat met alleen mankracht een watersilo opgebouwd kan worden.

Drinkwatertanks in AfrikaBUWATEC levert haar watertanks in verschillende segmenten

De stalen watertanks van BUWATEC worden over heel de wereld geleverd en opgebouwd. In meer dan 50 verschillende landen zijn dealers en lokale specialisten actief die watertanks verkopen in verschillende markten en segmenten. De stalen watertanks maken onderdeel uit van de volgende segmenten: industrie, viskweek, drink water, water zuiveringen, tuinbouw en de landbouw. Samen met onze dealers en lokale specialisten proberen wij specifieke vraagstukken om te zetten in oplossingen. Wij ondersteunen onze dealers met innovaties, product verbeteringen, technische ondersteuning en product trainingen.

Tuinbouw watersilo’s

De afgelopen jaren heeft BUWATEC zich ontwikkeld tot een specialist in de tuinbouw. Onze specialiteit is water opslag. In deze specifieke tak van sport leveren wij complete stalen water opslag tanks. De watertanks in de tuinbouw worden door onze klanten gebruikt voor het opkweken van algen, specialisten in de water techniek, irrigatie, aquaponics en voor de opslag van afvalwater voor zuiveringsinstallaties (zuiveringsplicht).

Voor meer informatie over de watertanks in het segment tuinbouw verwijzen wij u graag door naar onze segmentpagina.

Viskwekerij watersilo’s

In de viskwekerij worden stalen watertanks gebruikt voor het kweken van vis. In deze vistanks worden Vissilo's voor viskwekerijonder andere tilapia, forel, paling, zalm en karpers gekweekt. De installatie van de vistanks vraagt lokaal om weinig materiaal en gereedschap. De stalen tanks voor de viskweek hebben een werkhoogte van 1.5 meter. De vistanks zijn geschikt voor het viskwekerijen in continenten als Afrika, Azië en Zuid-Amerika.

Voor een uitgebreid overzicht omtrent de vistanks in de viskwekerij verwijzen wij u graag door naar onze segmentpagina viskwekerij. Hier vindt men ook een video van een viskweek project in Angola.

Industrie watertanks

BUWATEC levert de infrastructuur in de vorm van stalen watertanks. Voor de industriële bedrijven levert BUWATEC watertanks die onderdeel zijn van verwerkingsprocessen en waterbehandeling. Het doel is om vervuild water op te vangen en het afvalwater her te gebruiken. De grootste verbruikers onder deze industriële bedrijven zijn raffinaderijen, bedrijven uit de chemische sector, de basismetaalindustrie, de papier- en grafische industrie en de voedingsindustrie.

Voor meer uitgebreide informatie voor het gebruik van watertanks voor afvalwater in de industrie, verwijzen wij u graag door naar onze segmentpagina industrie.

DrinkwatertanksDrinkwater watersilo’s

BUWATEC raakte de afgelopen jaren betrokken met het omvangrijke probleem rond schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne. Door samen te werken met specialisten op het gebied van waterzuivering, nationale overheden en NGO organisaties ontwikkelen wij samen oplossingen voor schoon drinkwater. Als onderdeel van waterzuiveringsinstallaties leveren wij wateropslag systemen in de vorm van stalen watertanks. Met onze watertanks kunnen we vervuiling, verdamping, maar ook algengroei tegengaan door onze kwaliteit tankzeilen, silo afdekkingen en dak systemen.

Voor een uitgebreid overzicht omtrent de stalen watertanks voor schoon drinkwater, verwijzen wij u graag door naar onze segmentpagina drinkwater.

Landbouw mest- en irrigatietanks

Voor de landbouw bestaan er twee typen tanks: mestsilo’s en (buiten) irrigatie tanks. Voor de mestsilo’s wordt vloeibare mest opgeslagen. Om deze vloeibare mest op te slaan leveren wij opslagsystemen voor mestopslag. Voor de mestsilo’s is in Nederland een KIWA certificering een vereiste. BUWATEC heeft deze certificering waarbij de combinatie tussen de mesttank, tankzeil en afdekking als totaal systeem is gecertificeerd.

De irrigatie watertanks worden gebruikt in de landbouw om met technische middelen water toe te voegen aan landbouwgewassen door bijvoorbeeld een tekort aan water. Voor de irrigatie zijn professionele irrigatiesystemen nodig om water op te slaan, ook kan grondwater gezuiverd worden zodat dit gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld druppelirrigatie of beregening.

Voor meer informatie over dit segment en de stalen watertanks, verwijzen wij u graag door naar de segment pagina landbouw voor een uitgebreid en gedetailleerd overzicht.