ommel04082007 002

Water silo’s voor de landbouw

Om de groeiende wereld populatie te kunnen blijven voeden, vraagt dat om een intensivering van de voedsel productie. In 2050 zal de landbouw productie stijgen met ca 60% om te kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar voedsel. Rond dat jaar zal de totale wereldbevolking zijn gegroeid naar circa 9 miljard mensen.

Door de lange historie van het ontwikkelen van gewassen, maar ook met op grotere schaal houden van koeien, varkens en pluimvee is er veel kennis opgedaan. Deze kennis wordt gebruikt in de verdere ontwikkeling op het terrein van mechanisatie en automatisering in de landbouw.

BUWATEC levert watertanks voor mestopslag en irrigatie

BUWATEC levert in dit specifieke segment water silo’s, die zijn gebaseerd op stalen geribbelde platen. Deze platen worden aan elkaar gekoppeld en dienen als schil voor onze opslag silo’s. Voor de landbouw kennen we twee typen silo’s; mestopslag silo’s en (buiten) irrigatie water silo’s. In combinatie met gekwalificeerde zeilen en specifieke afdekkingen kunnen we complete opslag capaciteit leveren.

Mest silo’s

Vloeibare mest wordt ook wel aalt, gier of drijfmest genoemd. In de landbouw wordt het land voorzien van vloeibare mest, dat ook wel gieren wordt genoemd. Om deze vloeibare mest op te slaan levert BUWATEC opslagsystemen voor mestopslag. Voor de mest opslag is in Nederland KIWA certificering een vereiste, waarbij de combinatie tussen een tank, tankzeil en de afdekking als systeem wordt gecertificeerd. Gespecialiseerde en gekwalificeerde installatiebedrijven dragen zorg voor de uitvoering van deze mest systemen. Deze installatie specialisten leveren ook de randapparatuur, zoals mestmixers, mestpompen en mestafsluiters. Belangrijk is ook dat mest opslagsystemen gebaseerd zijn op gegolfde platen voor silo’s in combinatie met silozeilen en –afdekkingen. Na een periode van 10 jaren moet een mest silo worden gekeurd op functionaliteit en veroudering.

Irrigatie silo voor de landbouw

Irrigatie betekent eigenlijk dat men gebruikt maakt van verschillende technische middelen om water toe te voegen aan landbouwgewassen door bijvoorbeeld tekort aan neerslag. De irrigatie zorgt er voor dat het verbouwen van gewassen een betere opbrengt mogelijk maakt. Op veldniveau wordt 94% geïrrigeerd door bevloeiing of oppervlakte-irrigatie. Door zwaartekracht loop het irrigatiewater over bijvoorbeeld een veld. De rest vindt merendeel plaatst op veldniveau met duurdere waterdrukirrigatietechnieken en energie-intensieve technieken zoals cirkelirrigatie, beregening, gietdarmirrigatie en druppelirrigatie. Het water dat hiervoor vaak wordt gebruikt komt uit grondwater. Voor de irrigatie zijn dus professionele irrigatiesystemen nodig om water op te slaan, ofwel grondwater te zuiveren voordat dit gebruikt wordt als bijvoorbeeld druppelirrigatie. BUWATEC levert de infrastructuur voor een waterzuivering en levert wateropslag systemen (water silo’s) voor grondwater of afvalwater.

Voordelen voor water silo’s in de landbouw bij BUWATEC

  • Mest silo’s zijn ontwikkeld als bouwpakketten daarmee zijn ze zeer geschikt voor zelfbouw.
  • Mest silo’s zijn altijd voorzien van een unieke Plastisol coating om duurzaamheid te creëren.
  • Mest silo’s kunnen vanwege de afmetingen eenvoudig in containers of vrachtwagens worden getransporteerd.
  • Water silo’s kunnen op locatie met alleen mankracht worden opgebouwd en zijn daarmee flexibel, modulair en duurzaam.
  • Voor irrigatietanks gelden afwijkende specificaties vanwege klimaat eisen.