WSWA tanks Fish breeding

Aquacultuur

Aquacultuur is de omvangrijke naam van het kweken van zout- of zoetwatervissen, schaal- en schelpdieren en voorkomende organismen in het water waaronder algen en zeekraal. De aquacultuur bestaat uit twee systemen: open systemen en gesloten systemen. De open systemen staan in verbinding met natuurlijk water zoals viskwekerijen in kooien of schelpdierenkwekerijen. Echter leidt dit tot schade aan de natuurlijke leefomgeving van de vissen en vervuiling van het open water. De gesloten systemen staan niet rechtstreeks in de verbinding met natuurlijk water. De gesloten systemen zijn viskwekerijen die bestaan uit silo’s, bassins en vijvers. Een veel gebruikt systeem dat de viskwekerij gebruikt zijn de recirculatiesystemen, hierin wordt water na zuiveringsstappen hergebruikt.

Watersilo voor de viskwekerij

Wereldwijd vindt ongeveer één derde van alle viskwekerijen plaats in natuurlijke omgevingen. Het betekent dat de meeste vis gekweekt wordt onder gecontroleerde omstandigheden. Deze ontwikkeling is een trend, omdat de kosten van visvangst in openwater groeit. Het probleem van overbevissing leidt tot schade aan de natuurlijke leefomgeving van de vissen en hoge kosten voor visproducten. Technisch gezien hebben wij de mogelijkheden om de visproductie en de viskweek te controleren met een goede balans tussen operationele kosten en markt opbrengsten. BUWATEC levert watertanks voor viskwekerijen, recirculatie systemen en aquaponics.

Recirculatiesystemen voor de viskweek

Een vorm van gesloten kweeksystemen zijn recirculatiesystemen. In deze vorm van viskweek kunnen de temperatuur, watergebruik, waterkwaliteit en nutriëntenbeheer gecontroleerd en geoptimaliseerd worden. In zuiveringssystemen worden de geproduceerde afvalstoffen afgebroken, zodat het water hergebruikt kan worden. Mestproblemen zijn hierdoor minder aan de orde. De risico’s op ecologisch gebied van de viskwekerij in deze recirculatiesystemen zijn zeer beperkt.

BUWATEC levert watertanks voor de viskwekerij

De investeringen voor traditionele betonnen vistanks zijn laag, maar vraagt tijd en de kwaliteit is afhankelijk van de lokale expertise en aanwezigheid van kwalitatieve grondstoffen. Kunststoftanks zijn beperkt in grootte, niet geschikt om buiten te plaatsen en moeilijk te vervoeren. BUWATEC levert een open watertank voor de viskwekerij gebaseerd op gegolfde stalen platen in combinatie met een tankzeil. Deze viskwekerij tanks in de aquacultuur zijn eenvoudig op te bouwen en te onderhouden. In deze watertanks voor viskwekerijen kan bijvoorbeeld tilapia, paling, forel, karper en zalm gekweekt worden.

De installatie van een vistank voor de aquacultuur

De installatie vraagt lokaal om weinig materiaal en gereedschap om een watertank voor de viskwekerij op te bouwen. Dit bevordert de snelheid van de bouwtijd van de tank. Verder zijn de operationele kosten laag omdat alle activiteiten bovengronds plaats vinden. De tanks voor viskweek hebben een werkhoogte van ongeveer 1,50 meter. De watertanks zijn uitermate geschikt om te exporteren naar continenten als Afrika, Azië en Zuid-Amerika.

Voordelen stalen watertanks voor de viskwekerij bij BUWATEC

  • Het controleren van viskwekerij met een goede balans tussen operationele kosten en marktprijzen.
  • BUWATEC levert stalen water silo’s voor aquacultuur met een diameter tot maximaal 30 meter.
  • De kweektanks kunnen worden geïnstalleerd zonder een betonnen fundatie.
  • De watertanks voor de viskweek zijn eenvoudig te ontmantelen en her te gebruiken.
  • Voor internationale viskwekerijen worden watertanks makkelijk geëxporteerd op bijvoorbeeld 1 pallet.

Bekijk onze video over een viskwekerij project met BUWATEC vistanks voor het kweken van tiliapia in Angola, Afrika.