Opslag slib waterzuivering

In mei 2015 realiseerde Buwatec, voor een Belgisch contact, een buffertank voor slib afkomstig van een waterzuiveringsinstallatie.

In deze installatie wordt het water behandeld met NaOH en PAC om vlokvorming te doen ontstaan. In de lijn van het slib wordt nog polymeer toegevoegd om een betere bezinking te krijgen.

Als belangrijk onderdeel van de waterzuiveringsinstallatie is gekozen voor een volledig “Plastisol” gecoate tank. Hierbij is een industriële tank-hoes geïnstalleerd van EPDM-materiaal, deze keuze is ingegeven door de samenstelling van het influent slib en het effluent overstortwater afkomstig van dit slib.
De opslag capaciteit van de buffertank bedraagt 750 m3 en is onder andere voorzien van een speciaal trapconstructie met inspectieplatform.

Deze buffertank is tevens voorbereid voor volledige overkapping in de toekomst.

Share