Industriële toepassing van BUWATEC opslagtanks

BUWATEC heeft op het terrein van het voormalige Chemie-Pack, in samenwerking met V&S Milieu Adviseurs, een milieuproject gerealiseerd.

BUWAtanks functioneren als een belangrijk onderdeel van een installatie voor het reinigen van het grondwater. Opgevangen grondwater wordt in de tanks opgeslagen om te behandelen en te zuiveren.  De industriële tanks zorgen naast het reinigingsproces tevens voor opvang van bezinksel.

Na een aantal maanden bleek een enorme stank te zijn ontstaan. De stank is dermate hevig dat de directe omgeving ernstige hinder ondervind.

Als oplossing is gekozen voor een revolutionaire en nog niet in Nederland toegepaste afdekking. De opslagtank is afgedekt met kunststof drijfelementen. Deze BUHexa elementen zijn los in de silo gestort en vormen na enige uren een homogeen geheel, welke de oppervlakte van de vloeistof volledig afdekt. Door het afdekken kan er minimaal zuurstof bij de vervuilde vloeistof, waardoor stank met circa 90 procent is verminderd.

Share