BUWATEC introduceert vernieuwde zinkkwaliteit in combinatie met hoogwaardige staalsterkten

De innovatie bestaat uit aangepaste staalsterkte voor onze siloplaten in combinatie met de nieuwste techniek in het verzinken van materialen. Met toevoeging van aluminium en magnesium, in het verzinkproces, ontstaat een milieuvriendelijkere beschermlaag ZM200. Daarnaast maken we sinds een aantal maanden gebruik van hogere staalsterkte in onze water tanks. Hierbij is het mogelijk om met minder staal eenzelfde constructieve sterkte te bereiken voor de water silo’s.

• Milieuvriendelijker gebruik van zink in de water tanks.
• Hogere staalsterkte leidt tot minder gebruik van materiaal.
• De nieuwe verzinktechniek geeft hogere corrosie weerstand.

Share